Skylt till minneslund

Skylt till minnelunden

Nu kan man beställa en skylt till minneslunden, om man har lagt ner sitt djur där. Skylten kommer se ut som den nedan.

Den kostar 375 kr och kan bara beställas genom mig. (Sätts andra skyltar upp kommer de att tagas bort.)


Här nedan kan ni beställa er skylt till minneslunden. Ni skriver  Namn, Född med tecknet * och Död, med tecknet +, som ska stå på skylten (så som det står på skylten ovan). I ämnesraden skriver ni "Minneslunden".