* När ni vill begrava ett djur på djurbegravningsplatsen, så ringer ni mig så bestämmer vi en tid för begravning. Ni talar även om för mig vilken storlek det är på djuret som ska  begravas så jag kan avgöra storlek på graven och tala om priserna för er.* När ni kommer upp till djurbegravningsplatsen har jag öppnat upp en grav där ert djur ska ligga. Vid begravning i minneslunden tar jag bara emot urnan och tar ert namn och adress.* När ert djur är begravt går vi in boden så får ni skriva på ett avtal och föreskrifterna för djurbegravningsplatsen. När det är klart kommer jag senare att skicka en faktura på begravningen.