Föreskrifter             Helsingborgs Djurbegravningsplats  jul 2015

 

§ 1. Begravning ombesörjes av hyresvärden eller av denne utsedd person.

 

§ 2. Önskar ni annan gravsten ska den hålla samma yttermått som standardgravstenen.

 

§ 3. Plantering får endast ske inom ytmåttet som står angivet på ert hyresavtal. Ni får inte själva ändra er hyrda gravplats utan att fått skriftlig tillåtelse ifrån mig.

 

§ 4. Enbuskar, cypresser, kärleksört och andra yviga växter får ej planteras då deras rotsystem och växtsätt vållar olägenhet för intilliggande gravar.

 

§ 5. Samtliga växter som planteras eller gravutsmyckningar, får ej överstiga en höjd över 70 cm. Om inte detta beaktas äger hyresvärden rätt att ta bort planteringen eller gravsmyckningen utan att bli ersättningsskyldig.

 

§ 6. Samtliga som har en gravplats skall hålla efter gravplatsen, lyfta sin sten om den sjunkit och klippa ca 8 cm av gräset runt om gravplatsen så den ej misspryder djurbegravningsplatsen.

 

§ 7. Om gravplatsen misskötes förlorar man hyresrätten till gravplatsen.

 

§ 8. Vill man ha föremål i sten eller annat material på sin gravsten måste föremålen vara fastlimmade på gravstenen. Om den ej är fastlimmad blir hyresvärden ej ersättningsskyldig om den skulle försvinna eller gå i sönder. Singel eller annan mindre sten får ej läggas runt gravstenen då de kan hamna i gräsklipparens rotorblad och förstöra dessa eller skada den som klipper gräset. Vill man ha någon sten runt sin gravsten måste stenens storlek vara mellan 8-12 cm.

 

§ 9. Senast från och med första helgen efter påsk till och med 1 oktober skall alla gravlyktor (detta inkl även vanliga ljus och lösa gravljus) vara borttagna för att underlätta gräsklippningen. (Undantag vid djuret/djurens födelsedag och begravningsdag då de får ha lyktorna framme under ett ljus brinntid.) I annat fall äger hyresvärden rätt att ta bort lyktorna utan att bli ersättningsskyldig. Det är förbjudet att ha andra ljus/facklor än gravlyktor pga av brandrisk.

 

§ 10.Allt icke komposterbart avfall skall kastas i soptunnorna. Där finns en kompost för endast trädgårdsavfall.

 

§ 11. Det åligger att ni själva bevaka utgången av gravrätten. Har man ej hyrt om gravplatsen, kommer den att borttagas.

 

§ 12. Adressändring är viktig att meddela till hyresvärden för att inte riskera att mista sin grav.

 

Gravplatsen upplåtes för en tid av 1 år, därefter kan man fortsätta hyra platsen årligen för en summa av 200 kr per gravplats. (med reservation för ev. framtida prishöjningar).

 

Förskrifterna ska följas annars tages gravplatsen bort.